Algemene Voorwaarden en Privacy

Privacy Verklaring Heerkens Netwerken  

 

Heerkens Netwerken  (hierna: Heerkens Netwerken) is een [uitleg diensten]

Heerkens Netwerken biedt haar klanten en partners expertise in dit vakgebied. Aangezien Heerkens Netwerken ook persoonsgegevens verwerkt heeft zij deze Privacy Verklaring opgesteld om aan u kenbaar te maken welke persoonsgegevens Heerkens Netwerken verzamelt en voor welke doeleinden. Ook wijst Heerkens Netwerken u met deze Privacy Verklaring op de rechten, verplichtingen, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

 

 

 1. Contactgegevens

Heerkens Netwerken

Jupiterstraat 2 C, 5258 HB Berlicum

Telefoon: 0650439492

E-mail: info@heerkensnetwerken.nl

 

Website van Heerkens Netwerken: www.heerkensnetwerken.nl

 

Vragen op het gebied van privacy kun u stellen via  e-mail: info@heerkensnetwerken.nl

 

 

 1. Soorten gegevens die worden verzameld

 

Heerkens Netwerken verwerkt persoonsgegevens als zij werknemers te werk stelt op de verschillende opdrachten en haar diensten aanbiedt.

 

 1. Contact

 

Via de website van Heerkens Netwerken bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen om vragen te stellen. 

 

Heerkens Netwerken vraagt in dat geval de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon
 • Bericht
 • Bijlagen

 

 

 1. Websitebezoek/het verbeteren van de website

Heerkens Netwerken maakt voor het verbeteren van haar website gebruik van Google Analytics. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • Pagina’s die u bezoekt
 • Het aantal bezoekers op de website
 • Duur van het websitebezoek

 

Voor u is het van belang om te weten dat deze gegevens anoniem blijven en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens.

 

 

 

 1. Nieuwsbrief

 

Heerkens Netwerken verwerkt persoonsgegevens om nieuwsbrieven te kunnen verzenden. De e-mailadressen voegt Heerkens Netwerken alleen met expliciete toestemming toe aan een adressenlijst voor nieuwsbrieven. U kunt op ieder moment de toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief of overige informatie intrekken.

 

Heerkens Netwerken verstuurt nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij Heerkens Netwerken en de markt waarin zij opereert.

 

Niet alle gegevens worden altijd gebruikt

Van belang hierbij is om te weten dat Heerkens Netwerken niet altijd alle gegevens gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor Heerkens Netwerken de gegevens verwerkt.

 

Heerkens Netwerken verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt Heerkens Netwerken hiervoor expliciete toestemming.

 

 

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Heerkens Netwerken verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens.

 

Heerkens Netwerken verwerkt de persoonsgegevens die klanten, sollicitanten en websitebezoekers zelf aan Heerkens Netwerken ter beschikking stellen.

 

Heerkens Netwerken heeft niet de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@heerkensnetwerken.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. Indien wij persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar moeten verwerken, dan dient de persoon de voorwaarden van deze privacyverklaring met een ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat deze worden begrepen en geaccepteerd.

 

 1. Gegevensverwerking

 

Via de diensten van Heerkens Netwerken worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens.

 

Heerkens Netwerken gebruikt de gegevens voor:

 • onze websites of sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt;
 • relatiebeheer;
 • onze diensten koopt/afneemt (aanpassen gegevens klant, bewaren accountgegevens I cloud, muziekdiensten, wifi installaties en camera-systemen);
 • de opdracht uitvoeren;
 • inschrijft op onze nieuwsbrieven;
 • uw diensten aan ons verstrekt;
 • nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • contact opneemt met ons via het contactformulier of de receptie en
 • u deelneemt aan onze zakelijke evenementen.

 

 

Heerkens Netwerken verwerkt uw gegevens voornamelijk omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan Heerkens Netwerken de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact met u kunnen opnemen of het verzenden van een e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Ook kan Heerkens Netwerken gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Heerkens Netwerken zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Heerkens Netwerken zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang.

 

 

 1. Bewaartermijnen

 

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

 

Heerkens Netwerken zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn. Voor overige gegevens hanteert Heerkens Netwerken een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, bewaart Heerkens Netwerken de gegevens langer.

 

 

 1. Ontvangers van persoonsgegevens

 

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Heerkens Netwerken gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Heerkens Netwerken maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt Heerkens Netwerken vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

 

Heerkens Netwerken zal de gegevens niet doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij Heerkens Netwerken daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

 

Heerkens Netwerken respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Heerkens Netwerken doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. Heerkens Netwerken beveiligt haar gegevens onder andere door updates, virusscanners en overige beveiligingsmaatregelen (het werken met beveiligde laptops, het opslaan van gegevens op lokale met wachtwoord beveiligde opslag). Indien een product wordt gestolen, heeft Heerkens Netwerken de mogelijkheid om de gegevens en de software los van elkaar te krijgen om toegang onmogelijk te maken. Als Heerkens Netwerken (sub-)verwerkers inschakelt, verplicht Heerkens Netwerken deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

 

 1. Rechten voor u als betrokkene

 

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

 

Ook kunt u te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@heerkensnetwerken.nl. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. Heerkens Netwerken probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.

 

 1. Klacht

 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Cookies

 

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

 

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

 1. Wijzigingen

 

Heerkens Netwerken behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

 

 

 

 

Datum: 03-11-2020